چند سوال مالیاتی

بدست مسیحا • ۱۶ تیر ۱۳۹۱ • دسته: آموزش ها٬ حسابداری

برای اظهار نظر یا تبادل نظر در مورد این موضوع و یا سایر موضوعات و یا پرسش و پاسخ در زمینه های دلخواه خود به تالارهای گفتگوی گل مراجعه فرمایید.

برای عضویت در کلوب دوستیابی گونش آنلاین و استفاده از امکانات بی نظیر آن و سپری کردن اوقات خوش در آن کلیک کنید کلوب دوستیابی گونش
Number of View: 2847

اجاره املاک و مستغلات

سوال شماره ۱

در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از ۱۵۰متر مربع مساحت داشته  باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟

ج – با توجه به دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی که ملک مسکونی در تهران بیش از ۱۵۰ متر مربع بنای مفید باشد در این صورت تا سقف ۱۵۰ مترمربع از مالیات معاف و مازاد مشمول مالیات خواهد بود.

سوال شماره ۲

در صورتی که مالک  دارای چند ملک بطور مثال ۱۰۰ متر ۸۰ متر و ۱۵۰ متری در شهرستان باشد معافیت  مسکونی چگونه محاسبه می‌شود؟

ج – چون حد نصاب معافیت املاک مسکونی برای هر شخص در شهرهای دیگر غیر از تهران برای یک یا چند واحد حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع می باشد بنابراین این مالک می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا ۲۰۰ مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.

سوال شماره ۳

آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت می‌باشد؟

ج – بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحدهای مسکونی که مورد استفاده مسکونی می باشند مشمول معافیت هستند.

سوال شماره ۴

در آمد حاصل از  اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه می­گردد؟

ج- ۱- در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد ۷۵ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.

۲- در صورتی که دارایی ثابت مورد اجاره ملک نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شرکت لحاظ خواهد شد و استهلاک این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه این دارایی ها جزء دارایی های مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم باشد اجاره کننده در صورتی که دارای شخصیت حقوقی باشد باید در موقع پرداخت اجاره ۵ درصد علی الحساب موضوع ماده مذکور را کسر و ظرف مدت تعیین شده به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

سوال شماره ۵

در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟

ج – در این گونه موارد سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

سوال شماره ۶

آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

ج – درآمد اجاره املاک کشاورزی طبق مقررات بخش املاک مشمول مالیات می باشد.

سوال شماره ۷

در قراردادهای اجاره املاک که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه می گردد؟

ج- در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش اجاره املاک تعیین و ابلاغ می گردد بنابراین ارزش اجاره ملک در دستگاه مالیاتی وجود دارد که حسابدار رسمی بایستی به آن دسترسی و طبق مقررات مربوط عمل کند.

انحلال

سوال شماره ۱

آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندیاخیر؟

ج – با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

سوال شماره ۲

آیا مشمولین ماده ۱۱۶ پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

ج – چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

پیمانکاری

سوال شماره ۱

در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

ج – به نظر کارگروه بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی‌الحساب مودی می‌بایست ۵% مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

بر اساس مفاد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.

لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن  توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

سوال شماره ۲

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قرارداد به پیمانکار پرداخت و ۵ درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۴ از طرف کارفرما به نام پیمانکار به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر ۵درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد.

ج- چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.

سوال شماره ۳

آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول ۵% علی الحساب می باشد یا خیر؟

ج- هزینه حمل پرداختی اعم از این که به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول کسر ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود لیکن به موجب بخشنامه ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵-۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ سازمان امور مالیاتی کسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه که به رانندگان خودمالک وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات موضوع ماده  فوق الذکر می باشد.

سوال شماره ۴

آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر ۵% می‌باشد یا خیر؟

ج – در هر صورت کارفرما مکلف به کسر و ایصال ۵% از مبلغ قرارداد می‌باشد.

سوال شماره ۵

آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

ج – در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم کسر ۵% مالیات از پیش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حکمی وجود ندارد.

سوال شماره ۶

با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟

ج- نیاز به مجوز قانونی دارد.

سوال شماره ۷

در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژه­های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟

ج – شرکتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مذکور اقدام نمایند.

سوال شماره ۸

در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالی شناسایی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

ج – درآمد پیمانکاری بر حسب پیشرفت کار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده ۱۰۵ محاسبه می گردد.

سوال شماره ۹

آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهیزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟

ج- شرکت ایرانی اعم از پیمانکار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد ۱۰۴ ، ۱۰۵ و ۱۰۶ مشمول مالیات می باشند لیکن در مورد پیمانکاران خارجی با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰۷ تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.

سوال شماره ۱۰

با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ ۱۲% قانونی است؟

ج- نسبت به قراردادهای منعقده تا پایان سال ۱۳۸۱ ضریب ۱۲% مذکور در بند الف ماده ۱۰۷ و نسبت به قراردادهای منعقده از اول سال ۱۳۸۲ به بعد درامد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر(‌ طبق ماده ۱۰۶) تشخیص می گردد و در صورت علی الراس ضریب مربوط در جدول ضرایب مالیاتی اعمال خواهد شد.

تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی

سوال شماره ۱

چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و  پلمب خواهد بود.

سوال شماره ۲

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟

ج – خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ….. نخواهد بود.

سوال شماره ۳

چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت  نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟

ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.

سوال شماره ۴

آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟

ج – طبق تبصره ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۲۰ آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره ۲ ماده ۹۵) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.

سوال شماره ۵

در صورتی‌ که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟

ج – عدم ارسال خلاصه عملیات سه ماهه موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر طبق قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آئین نامه مزبور موجب رد دفاتر می باشد بنابراین در این گونه موارد حسابدار رسمی قبل از تهیه گزارش مالیاتی باید مراتب را در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به اداره مالیاتی مربوط اعلام نماید.

سوال شماره  ۶

عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می­گردد؟

ج- به موجب بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

سوال شماره ۷

آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟

ج – اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونه‌ای می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.

سوال شماره ۸

با توجه به مهلت ۴ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟

ج- حداکثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداکثر تا دهم فروردین)

سوال شماره ۹

آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟

ج- در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود. لکن عدم ارائه صورتهای مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد که در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورتهای مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل ۲۰ درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت کند.

تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت

سوال شماره ۱

آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­کند؟

ج – چنانچه منظور از سوال استهلاک مازاد حاصل  از تجدید ارزیابی بوده و به عنوان هزینه قابل قبول منظور خواهد شد یا خیر باشد. پاسخ آن به شرح زیر می باشد:

۱- در صورتی که شرکت های دولتی طبق مقررات پیش بینی شده در قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و …….  اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود کرده باشد در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی قابل استهلاک می باشد.

در سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات فعلی استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی جزء هزینه های قابل قبول تلقی نخواهد شد.

سوال شماره ۲

تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

ج – به طور کلی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت ها (به استثنای شرکت های دولتی که طبق مقررات برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اقدام نموده اند)‌ در سال تجدید ارزیابی مشمول مالیات می باشد.

تکلیفی

سوال شماره ۱

آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده ۱۰۴ است یا ماده ۱۰۳؟

ج- مشمول ماده ۱۰۳ و برحسب مورد تبصره ۲ ماده مزبور می باشد.

سوال شماره ۲

آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده ۱۰۴ می‌باشد یا خیر؟

ج –بله مشمول ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

سوال شماره ۳

منظور ازکلمه “هرگونه حق الزحمه ” در ماده ۱۰۴ چیست  و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟

ج – با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده ۱۰۴ اعم از این که تحت عنوان حق الزحمه یا کارمزد پرداخت گردد مشمول کسر ۵% مالیات خواهد بود.

سوال شماره ۴

کسر مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ درموارد زیر چگونه است:‌

۱-شرکتهای دولتی  و خصوصی

۲-پیمانکاران دست اول ودوم

۳- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟

ج:

- در خصوص بندهای  ۱ و ۲ پرداخت کننده موارد موضوع ماده ۱۰۴ مکلف به کسر ۵% می باشند.

- در مورد بند ۳ ،‌کسر مالیات در هر پرداخت اعم از این که بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول کسر ۵% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۷ خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.

سوال شماره ۵

آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات ۱۰۴ می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب می‌باشد؟‌

ج- با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۴ و بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ قراردادهای ساخت مذکور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول کسر ۵% می باشد.

سوال شماره ۶

آیا مشمولین ماده ۱۰۴ در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه ۲% می‌باشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟

ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان ۱% مبلغ کل قرارداد (‌ماده ۱۹۷)‌ و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان ۲۰% مالیات پرداخت نشده می باشد. (‌ماده ۱۹۹)

سوال شماره ۷

در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده ۱۰۴ نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟

ج – هر پرداختی مشمول کسر ۵% مالیات است.

سوال شماره ۸

آیا پرداختهایی را که در ماده ۱۰۴ به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده ۱۰۴ دانست یا خیر؟

ج- طبق ماده ۱۰۴ شمول کسر ۵% مالیات به موارد تصریح شده در ماده ۱۰۴ و موارد اضافه شده به موجب تبصره ۵ ماده مزبور است.

تجمیع عوارض

سوال شماره ۱

آیا شرکتهای قطعه ساز نیز مشمول مالیات ۳% تجمیع عوارض می باشند یا خیر؟

ج – کلیه مواردی که مشمول ۳% موضوع بند ه ماده ۳ قانون نحوه چگونگی و وصول عوارض و مالیات و ……. می باشند در فهرستی که به موجب ماده مزبور توسط کارگروه مربوط تعیین و اعلام شده مشخص می گردد و در نتیجه برای تشخیص این که چه مواردی مشمول قانون یاد شده می باشد باید به فهرست مذکور مراجعه گردد.

حقوق ، دستمزد، پاداش و بازخرید خدمت

سوال شماره ۱

مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه می­گردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد؟

ج – چنانچه انجام کار مشخص به شخص یا اشخاص در قبال مبلغ معین واگذار گردد که اشخاص مزبور به تنهایی یا با به کارگیری دیگران این کار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم بوده و پرداخت کننده مکلف است در هر پرداخت ۵% آن را طبق مقررات ماده مزبور کسر و پرداخت نماید. در مواردی که افراد روزانه یا ماهانه برای کارفرما کار انجام داده و دستمزد روزانه یا ماهانه دریافت کنند موضوع مشمول مالیات حقوق می باشد.

سوال شماره ۲

چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار ۲۵% مالیات کسر میشود و یکبار ۱۰% مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد؟

ج – نرخ ۲۵% مربوط به مالیات بردرآمد شرکتها است و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد چون اعضای هیات مدیره از محل سود تقسیم شده یا از منابع دیگر شرکت وجوهی تحت عنوان پاداش دریافت دارند این مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد و ضمناً ۱۰ درصدی که در سوال مطرح شده مالیات قطعی پاداش هیات مدیره نبوده و درمواردی که دریافتی اعضای هیات مدیره مشمول مقررات تبصره ذیل ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم باشد در این صورت تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های مزبور در ماده ۱۳۱ خواهد بود.

سوال شماره ۳

در صورت پرداخت سود (پاداش) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر؟

ج – دریافتی مدیران از هر محلی که باشد طبق مقررات مشمول مالیات است.

سوال شماره ۴

بر اساس ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم آیا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتی وجود دارد؟

ج- نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی یکسان می باشد.

سوال شماره ۵

آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر؟

ج – هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان همان حقوق و مزد اصلی است که طبق بند الف ماده ۱۴۸ قابل قبول می باشد.

سوال شماره ۶

آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟

ج- به استناد جزء د بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است لیکن ذخیره مزایای پایان خدمت به استناد جزء و بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بیش از یک ماه قابل قبول نخواهد بود.

سوال شماره ۷

آیا پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره طبق تصویب هیئت مدیره جزء هزینه های قابل قبول است؟

ج- پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قابل قبول است.

حسابدار رسمی

سوال شماره ۱

آیا مودیانی که فروش یا دارایی ثابت آنها به حد نصاب مذکور در بند ز آئین نامه ماده ۴ قانون حسابداران رسمی نرسیده است می‌توانند از خدمات حسابداران رسمی استفاده نمایند؟

ج – بلی، مورد مذکور در ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، پیش‌بینی شده است.

سوال شماره ۲

در صورتی‌ که گزارش حسابدار رسمی و گزارش مالی قبل از سه ماه تحویل پست گردد و بعد از سه ماه به حوزه تحویل گردد آیا گزارش قابل قبول است؟

ج – طبق مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ تسلیم اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد، در مواردی که به وسیله اداره پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مالیاتی مربوط در موعد مقرر تلقی خواهد شد.

سوال شماره ۳

درصورت عدم ارائه گزارش مطلوب حسابرسی آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش مالیاتی تهیه نماید؟

ج – چنانچه ایرادات برخورد شده جزو موارد رد دفاتر نباشد و خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید می تواند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه نماید.

سوال شماره ۴

در بند ب ماده ۲۷۲ اختصارا تعیین درآمد مشمول مالیات ذکر شده آیا حسابداران رسمی حق تعیین عنوانی غیر از در آمد مشمول مالیات رادارند یا خیر؟

(مانند مالیاتهای نقل و انتقال ،بساز بفروشی ،هواپیمائی ……..)

ج – کلیه مواردی که حسابدار رسمی می بایست در گزارش حسابرسی مالیاتی منعکس نماید در فرم موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.

سوال شماره ۵

آیا حسابدار رسمی می‌تواند گزارش براساس تشخیص علی الراس بدهد یا خیر؟

ج –خیر

سوال شماره ۶

آیا حسابداران رسمی مجاز به ارائه خدمات حسابرسی به اشخاص مشمول نگاهداری دفاتر قانونی که دفتر پلمب نکرده اند می‌باشند یا خیر؟

ج – در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم خیر .

سوال شماره ۷

آیا اظهار نظر در مورد تجمیع عوارض به عهده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی تهیه می‌کنند می‌باشد؟

ج – هر چند اظهارنظر در خصوص قانون تجمیع عوارض و صحت اجرای آن توسط مودیان، از طریق حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی میسر می‌باشد، لکن در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مورد مذکور پیش بینی نشده است.

سوال شماره ۸

چرا در گزارش حسابرس به رسیدگی نمونه گیری اشاره نمی‌شود؟

ج- هر چند که در حسابرسی مالی، مبنای اظهار نظر بر اساس رسیدگیهای نمونه‌ای به همراه سایر رسیدگیها می‌باشد که در بند دامنه رسیدگی به آن صراحتاً اشاره می‌شود، لکن در حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز اظهار نظر در خصوص مالیاتهای تکلیفی، رسیدگی نمونه‌ای مورد نداشته و مجاز نمی‌باشد.

سوال شماره ۹

باتوجه به اینکه هیچگونه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تاکنون ارائه نشده بررسی پرونده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی ارائه می‌نمایند با چه ملاکی انجام می‌شود؟

ج – اگرچه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و نمونه گزارش مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور (‌تیرماه ۱۳۸۲) منتشر گردیده است لکن تهیه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به صورت جامع به منظور یکنواختی در انجام موضوع فوق در دستور کار جامعه حسابداران رسمی ایران قرار دارد.

سوال شماره ۱۰

اگر گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابدار رسمی بجز حسابرس و بازرس قانونی شرکت تهیه شده باشد و برای انطباق با قانون، یک گزارش حسابرسی صورتهای مالی نیز ضمیمه شده باشد آیا تخلف و قابل پی گیری است؟

ج- تهیه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی می بایست توسط یک حسابدار رسمی و یا یک موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد در غیر این صورت تخلف محسوب و قابل پیگیری می باشد.

سوال شماره  ۱۱

در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی توسط مودی در مهلت مقرر با وجود معرفی حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی چگونه است؟

ج – بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۹۴/۲۰۱ مورخ ۲۳/۱/۸۴ که طی نامه شماره  ۳۳۵۶/۳۷۲- ۲۱۱ مورخ  ۱/۳/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده، در صورت عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در مهلت مقرر توسط مودی، ماموران مالیاتی مکلف به اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر احکام هستند.

سوال شماره ۱۲

آیا بدون انجام حسابرسی عملیاتی می‌توان حسابرسی مالیاتی بعمل آورد؟

ج – در صورتی که منظور از حسابرسی عملیاتی، حسابرسی صورتهای مالی باشد جواب منفی است.

سوال شماره ۱۳

آیا هیئت حل اختلاف ماده ۱۷۰ مجاز به رفع اختلاف بین حسابدار رسمی و مودی که نسبت به گزارش مربوط اعتراض نموده می‌باشد یا خیر؟

ج- چنانچه اداره امور مالیاتی بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی برگ تشخیص صادر نماید و مودی مالیاتی نسبت به تشخیص حسابدار رسمی اعتراض داشته باشد می تواند به برگ تشخیص اعتراض نموده و موضوع را از طریق رییس اداره امورمالیاتی و یا هیات سه نفری حل اختلاف مالیاتی حل و فصل نماید.

سوال شماره ۱۴

آیا تعیین میزان بدهی بابت مالیاتهای شخص ثالث نیز بعهده حسابدار رسمی رسیدگی کننده است یا خیر؟

ج- چنانچه منظور از شخص ثالث دریافت کنندگان وجوهی باشد که پرداخت کنندگان در موقع پرداخت طبق قانون مکلف به کسر تمام و یا بعضی از مالیات متعلق باشند در این صورت برابر بند ج ماده ۲۷۲ حسابدار رسمی باید نسبت به مالیاتهای تکلیفی اظهارنظر نماید و برابر جدول مربوطه در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی اطلاعات این گونه بدهی ها را اعلام نماید.

سوال شماره ۱۵

آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند مستقیما از حسابداررسمی در مورد گزارش درخواست اطلاعات و مستندات بنماید در صورت مثبت بودن جواب نحوه همکاری چگونه است؟

ج- در این مورد باید به دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

دفاتر حقوقی – وکلا و کارشناسان

سوال شماره ۱

آیا موسسات حقوقی ثبت شده که به صورت تیمی کار می کنند هر وکیل باید بابت وکالت حق تمبر پرداخت کند و آیا ۵% مکسوره  به چه حسابی منظور می‌گردد؟

برای پاسخ دادن به این سوال حالت­های مختلف زیر قابل ذکر است:

ج – ۱- در کلیه مواردی که وکلای دادگستری به عنوان وکیل در مراجع قضایی یا مراجع غیرقضایی مانند هیات های حل اختلاف مالیاتی یا کمیسیون های شهرداری شرکت می نمایند مکلفند معادل ۵ درصد حق الوکاله طبق ضوابط مربوط روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. این مبلغ به عنوان پیش پرداخت مالیاتی وکیل در حساب مالیاتی او منظور خواهد شد. هر گاه امور وکالت از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها به وکیل ارجاع شود نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشد و در این قبیل موارد دستگاه پرداخت کننده حق الوکاله مکلفند در موقع پرداخت ۵ درصد آن را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به نام وکیل واریز نمایند این مالیات نیز به عنوان پیش پرداخت مالیات وکیل محسوب می گردد. نرخ مالیات برای وکلای دادگستری نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

۲- در کلیه مواردی که موسسات حقوقی بابت مشاوره و یا سایر خدمات حقوقی از اشخاص حقوقی وجوهی دریافت می کنند پرداخت کنندگان وجوه مکلفند مطابق ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم در هر پرداخت معادل ۵ درصد آن را کسر و طبق مقررات مذکور در ماده مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی منظور نمایند این مالیات به عنوان پیش پرداخت مالیات موسسه حقوقی محسوب می گردد و موسسه حقوقی چون ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی است نسبت به درآمد مشمول پرداخت مالیات به نرخ ۲۵ درصد می باشد.

سوال شماره ۲

در صورتی که وکلای دادگستری قرارداد مانند ثبت صورتجلسات با شرکتها داشته باشد آیا شرکت مکلف به کسر مالیات‌علی الحساب است یا خیر؟

ج – چون حق الزحمه مشمول ماده ۱۰۴ است، پرداخت کننده مکلف به کسر ۵% می باشد.

سود و کارمزد و بانکی

سوال شماره ۱

آیا هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از صندوقهای حمایتی، از جمله تحقیقات انفورماتیک، جزء  هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟

ج- سود و کارمزد پرداختی صرفاً به موسسات مذکور در بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم جزء    هزینه های قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و کارمزد پرداختی به غیر از موسسات مذکور قابل پذیرش نمی باشد. علیهذا چنانچه صندوق های حمایتی از جمله تحقیقات انفورماتیک به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران در حکم موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.

سوال شماره ۲

آیا هزینه وام شرکت را بدلیل بدهی سهامداران به شرکت می‌توان برگشت داد؟

ج- هزینه وام شرکت ارتباطی با بدهی سهامداران ندارد (‌از نظر مالیاتی)‌ و برگشت هزینه آن به دلیل بدهی سهامداران به شرکت منطبق با مقررات هزینه های قابل قبول نمی باشد.

سوال شماره  ۳

آیا شرکتهای مادر که برای شرکتهای تابعه بنام خود وام اخذ می‌نمایند هزینه بهره آن در شرکت تابعه قابل قبول است (قرارداد بنام شرکت مادراست)؟

ج- خیر.

سوال شماره ۴

سود و کارمزد بانکی که برای عملیات شرکت به بانکهای ایرانی پرداخت می‌شود قابل قبول است یا خیر؟

ج- قابل قبول است.

سوال شماره ۵
بهره پرداختی بابت وامهای اخذ شده از بانکهای خارجی جزء هزینه های قابل قبول است یا خیر؟

ج- بر اساس مقررات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ سود یا کارمزد پرداختی به بانکها بابت انجام دادن عملیات موسسه جزء هزینه های قابل قبول است (قید بانک خارجی یا ایرانی ندارد).

سوال شماره ۶

در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بهره شرکتهای داخلی به بانکهای خارجی که اکثرا در سرمایه گذاری B.O.T  مصرف می‌شود توضیح دهید؟

ج- به استناد بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ مورخ ۲۰/۶/۸۱ جزء هزینه های قابل قبول است.

سوال شماره ۷

جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟

ج- به استناد بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً جریمه پرداختی به دولت و شهرداریها جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد، لکن جرائم پرداختی در ارتباط با معافیت موسسه به بانکهای داخلی و خارجی در صورت احراز جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود.

سایر

۱- مهلت مقرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است؟

این مهلت در قانون جدید مالیاتها پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.
۲- جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق هرماه چقدر می باشد؟

برابر ۲ %  حقوق پرداختی میباشد.
۳- اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده نماید؟

خیر – در سالی که اظهار نامه نداده است نمی تواند استفاده کند.
۴- آیا می توان دفاتر روزنامه و کل را با خود نویس تحریر کرد؟

طبق ماده ۷ آئین نامه تنظیم دفاتر ، دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود.
۵- اگر برگ تشخیص مالیات اشتباها” به نام کس دیگری صادر شده باشد چه باید کرد؟

به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمائیدو با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه، طبق تبصره ماده ۱۵۷ مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجددا”  به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شود.
۶- آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟
اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.
۷- اگر براساس حکم دادگاه ، مستجر از مالک سرقفلی دریافت کند، پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده مستاجر است یا فروشنده؟
چون دریافت کننده حق واگذاری مستاجر است، براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری ، مستاجر موظف است مالیات حق واگذاری به مستاجر داده شود با استعلام از سازمان امورمالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از کسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.

۸- در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه می­گردد ؟
ج- در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد ۷۵ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.
شایان ذکر است : در صورتی که دارایی ثابت مورد اجاره ملک نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شرکت لحاظ خواهد شد و استهلاک این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه این دارایی ها جزء دارایی های مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم باشد اجاره کننده در صورتی که دارای شخصیت حقوقی باشد باید در موقع پرداخت اجاره ۵ درصد علی الحساب موضوع ماده مذکور را کسر و ظرف مدت تعیین شده به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

۹- مهلت مقرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است؟
این مهلت در قانون جدید مالیاتها پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.

۱۰- جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق هرماه چقدر می باشد؟
برابر ۲ % حقوق پرداختی میباشد.

۱۱- اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده نماید؟
خیر – در سالی که اظهار نامه نداده است نمی تواند استفاده کند.

۱۲- آیا می توان دفاتر روزنامه و کل را با خود نویس تحریر کرد؟
طبق ماده ۷ آئین نامه تنظیم دفاتر ، دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود.
۱۳- اگر برگ تشخیص مالیات اشتباها” به نام کس دیگری صادر شده باشد چه باید کرد؟
به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمائیدو با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه، طبق تبصره ماده ۱۵۷ مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجددا” به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شود.

۱۴- آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟
اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.

۱۵- اگر براساس حکم دادگاه ، مستجر از مالک سرقفلی دریافت کند، پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده مستاجر است یا فروشنده؟
چون دریافت کننده حق واگذاری مستاجر است، براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری ، مستاجر موظف است مالیات حق واگذاری به مستاجر داده شود با استعلام از سازمان امورمالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از کسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.

-۱۶  درزمان خرید مغازه ای از نظر مالیات باید به موارد ذیل توجه نمود ؟
اولاً از خرید کلیدی و وکالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین کاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی که براساس بیع نامه قبول کرده باشید که مالیات های متعلقه را بپردازید , ممکن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نمایدو سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاریهای حاصل از خریدهای وکالتی در امان بماند .
شایان ذکر است بدهکاران مالیاتی بابدهی بیش از یک میلیون تومان ممنوع الخروج می شوند./
۱۷ – اگر چنانچه ممیز مالیاتی , مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد ؟

مودی می تواند به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز کل مراجعه نماید.نرخ مالیات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس ۵ درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه است
۱۸-  اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم کس دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟

در این صورت باید شخصی که اشتباهاً به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجدداً به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شد .

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0 (from 0 votes)

مطالب دیگر:

  1. ساخت سبک ترین ماده جهان
  2. پلیمرهای جدید به جای سگ های بمب یاب
برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬
مسیحا

مسیحا » سلام ....هستند عده اي که قبله شان با ما فرق دارد و با بزرگان دمخورند و خدا را در هر زمان و هر مکان مي بينند؛ اما من بنده اي هستم پر از کمي و کاستي؛ و کلامم نه آبي بر آتش است و نه نوشداروست؛ بلکه تنها، از براي سبکي خيال خويش مي نويسم تا شايد کمي سبک بال گردم،، اما هرچه هستم بنده خدايم، بي هيچ ادعايي و بي هيچ غروري. میگویند: اگر بهترین دوستم نیستی لا اقل بهترین دشمنم باش اگر غمخوارم نیستی لااقل بزرگترین غمم باش.هر چه هستی بهترین باش چون بهترینها همیشه در یاد خواهند ماند پس در بدترین خاطره هایم بهترین باش يادمان نرودكه : اين ما نيستيم كه عاشق ميشويم اين عشق است كه ما را انتخاب ميكند...
فرستادن نامه به این نویسنده | همه‌ی نوشته‌های مسیحا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

izmir escort izmir escort bayan izmir escort bayan